Podkast


Hvordan løse ufrivillig skolefravær-saker? I denne episoden forsøker vi å gå inn på konkrete grep man kan gjøre. Vi snakker om hvordan manglende trygghet, mestring, relasjoner og tilhørighet skaper ufrivillig skolefravær. Hvordan elever kan bære på skam for fraværet, og definere seg selv som et problem. Og vi snakker om hvordan vi kan gå fram for å løse disse utfordringene i skolen. Her kan du lytte

Lars og Pål - Podkast 

Hva er skolefravær, og hva kan vi gjøre med det? Hva kan vi gjøre for enkeltelever her og nå, og hvordan kan vi endre på systemer som er medvirkende årsaker til slike problemer?  I sommer (2022) møtte jeg Lars Sandåker i Grimstad for å samtale om dette.  Her kan du lytte

Samtale om skolefravær
En samtale mellom Martin Johannessen og meg i podkasten "Rekk opp hånda" - Hør podkasten her. 

Podkast om skolefravær

Kristine Damsgaard fra Statped , Inger Bjørne- Fagerli, mor til barn med skolefravær og meg, blir intervjuet av Andreas i podkasten Utforsk fra Aschehoug. Hør podkasten her: