Ungdom

«Jeg ønsker meg en voksen som er åpen for hvem jeg er og som tar meg imot, uten å vurdere meg eller oppdra meg» Gutt 16 år

Ungdom?

Husk at du er betydningsfull og en kjemperessurs!
Jeg vet at mange unge lett skammer seg. Skammer seg over hvem de er, skammer seg over følelsene de bærer på og skammer seg over alt de ikke får til eller er.

Jeg vet at mange tenker at de er alene om å ha det vanskelig. Jeg vet også at hvis vi skjuler egne følelser eller skjuler at vi har det vanskelig, blir vi lett nedstemte og kan bli negative til oss selv. 

Jeg vet at mange unge gir opp å fortelle hvordan de har det til en voksen, fordi de ikke føler seg sett eller forstått. Noen tenker også  "Det er ikke så farlig".  


Men: Det er superviktig å ha noen å dele med som du har tillit til. For: Det hjelper å sette ord på det du tenker og føler. Noen ganger er det nok å bli lyttet til. Noen ganger trenger du hjelp til å se løsninger.


Jeg har veiledet mange ungdom som har slitt med:

Angst, spiseforstyrrelser, selvskading, selvmordstanker, vanskelige relasjoner til foreldre eller venner/ venninner.  Ungdom med prestasjonsangst, manglende mestringsfølelse, dårlig selvbilde og manglende opplevelse av å ha verdi.

Kjenner du deg igjen i noe av det?

Ta gjerne kontakt på telefon: 928 00 956 eller send mail til: info@ungoppvekst.no