veiledning


Bildet er tatt av Oberholster Venita fra Pixabay 


Jeg veileder i skolefraværssaker, opp mot relasjoner, og temaer knyttet til psykisk helse. Veiledningen foregår digitalt eller pr. telefon (fysisk hvis mulig).

Har du spørsmål knyttet til veiledningen, bare ta kontakt.

Pris: Kroner 950,- pr. veiledningstime (inkl moms).

Ungdomspris kroner 650,- pr veiledningstime (inkl moms).